Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

MVH Architecten kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van MVH Architecten, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan MVH Architecten verstrekt. MVH Architecten kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

WAAROM MVH Architecten GEGEVENS NODIG HEEFT
MVH Architecten verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en u vrijblijvend te informeren over het aanbod, de dienstverlening u relevante informatie te bezorgen.

HOE LANG MVH Architecten GEGEVENS BEWAART
MVH Architecten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN MET ANDEREN
MVH Architecten verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van MVH Architecten worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. MVH Architecten gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
MVH Architecten maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de eventuele Adwords-advertenties van MVH Architecten bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan MVH Architecten te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

MVH Architecten heeft hier geen invloed op. MVH Architecten heeft Google geen toestemming gegeven om via MVH Architecten verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@mvharchitecten.be. MVH Architecten zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
MVH Architecten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van MVH Architecten maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door MVH Architecten verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met MVH Architecten op via info@mvharchitecten.be.

www.mvharchitecten.be is een website van MVH Architecten.

MVH Architecten
Zemstbaan 72
2800 Mechelen
T 015 76 16 38
info@mvharchitecten.be